menu bar

Активаційний (разблокуючий) файл карти — файл, який створюється при реєстрації окремої карти. Цей файл має розширення *.ntk і поміщається в папку з картами реєстрованого регіону.

Активаційний файл програми — текстовий файл, який користувач отримує в процесі реєстрації : NaviTel Activation Key.txt — для КПК-версии і NaviTelAuto Activation Key.txt — для автоверсії.

Атлас — папка з навігаційними картами, створена користувачем (вона може мати і інша назва по бажанню користувача).

Індексація (переіндексація) — процес об'єднання карт для автоматичної роботи і додавання нової інформації.

Ліцензійний (активаційний) ключ — набір символів, необхідний для зняття функціональних обмежень з програми або карти. Ліцензійний ключ програми містить в першому блоці 5 символів, а ліцензійний ключ карти — 7.

Реєстрація — процес, що дозволяє зняти функціональні обмеження з програми і (чи) карти. У процесі реєстрації для програми створюється активаційний файл, а для карти — разблокировочний файл.

Серійний номер автонавігатора (ID флеш-карти) — комбінація цифр і (чи) букв, яка з'являється при запуску незареєстрованої версії програми «Навітел Навігатор».

Серійний номер КПК (ID пристрою) — комбінація з п'яти цифр, яка розміщена в пам'яті пристрою. ID КПК з'являється при запуску незареєстрованої версії програми «Навітел Навігатор».

Треки — набір точок, записаних під час руху, кожна точка характеризується координатами і часом. Це своєрідна балка руху. Створюється автоматично, не редагується.