menu bar

Ліцензійна угода на Навітел Навігатор

Шановний покупець!

 

Переконливо просимо Вас уважно прочитати наведений нижче Ліцензійний договір (Публічну оферту)

 

Даний Ліцензійний Договір є юридично обов'язковою угодою, що укладається між Вами (фізичною або юридичною особою) (надалі - "Користувач" ), і Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦНТ» (іменованим надалі "НАВІТЕЛ"), щодо програмного продукту (іменованого надалі - "Програмний Продукт"), що включає в себе програму для ЕОМ «Навігаційна картографічна програма "Навітел Навігатор" (іменована надалі "Навігаційна система"), цифрову карту для ЕОМ (іменовану надалі"Цифровий Продукт") і супровідну друковану або електронну документації. Цифровий Продукт може бути придбаний: ( i ) спільно з навігаційною системою у складі одного Програмного Продукту, або ( ii ) як самостійна одиниця, призначена для функціонування спільно з раніше придбаним Програмним Продуктом.

 

Даний Ліцензійний договір поширюється також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти та компоненти програмного продукту, що забезпечують його роботу. Всі права на Програмний Продукт належать компанії "НАВІТЕЛ" з такими застереженнями: виняткові авторські права на картографічну основу та/або його складові частини належать їх правовласникам і розміщені в кожному примірнику Програмного Продукту. Повний перелік правовласників див. у Розділі АВТОРСЬКІ ПРАВА

 

Виключне право на розповсюдження Програмного Продукту належить компанії "НАВІТЕЛ".

 

Програмний Продукт в цілому і всі його складові частини (у тому числі, але не обмежуючись ними, картографічні матеріали, бази даних, графічні зображення, фотографії, відео, звукозаписи, текст і додаткові програми) окремо є об'єктами авторського права й охороняються Українським і міжнародним законодавством. Встановлюючи, копіюючи, завантажуючи , здійснюючи доступ або іншим способом використовуючи вказане програмне забезпечення, Ви тим самим приймаєте на себе умови цього Ліцензійного договору. Ця Угода вважається укладеним між Вами та компанією «НАВІТЕЛ» з моменту, коли Ви підтверджуєте Вашу згоду з умовами цієї Ліцензійної угоди. Даний Ліцензійний договір зберігає силу протягом всього терміну роботи Програмного Продукту. Якщо Ви не згодні з будь-яким із умов цього Ліцензійного договору, не встановлюйте і не використовуйте даний Програмний Продукт.

 

Ліцензійний договір з Користувачем (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

Програмний Продукт (включаючи друковані матеріали) передасться Вам на умовах Ліцензійного договору та не є проданим вам.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Ліцензійного договору є передача компанією "НАВІТЕЛ" , як Правовласника, Вам, як Користувачеві, ліцензії на Програмний Продукт, тобто права на використання Програмного Продукту тільки тим способом і на тих умовах, які вказані нижче (далі по тексту – «Ліцензія»).

1.2. Всі умови, обумовлені далі, відносяться як до Програмного Продукту в цілому, так і до всіх його компонентів окремо.

 

2. МАЙНОВІ ПРАВА

2.1. Всі права на Програмний Продукт (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних , графічні зображення, фотографії, відео, звукозаписи, тексти, додаткові програми, а також інші об'єкти авторського права, включені в Програмний Продукт), супроводжуючі його матеріали в друкованому або електронному вигляді і будь-які копії Програмного Продукту належать компанії "НАВІТЕЛ" та її партнерам. Всі права власності та авторські права на бази даних та інше утримання, доступ до яких надає Програмний Продукт, належать власникам майнових та авторських прав на ці бази даних і їх зміст і захищені законами та іншими правовими актами, що діють на території Російської Федерації, а також нормами міжнародного права , прийнятими в області авторських прав . Цей Договір не надає Вам жодних прав на доступ до змістовної частини Програмного Продукту.

2.2. Користувачеві надається невиключна Ліцензія на право використання Програмного Продукту в особистих некомерційних цілях явно перерахованими нижче способами за умови дотримання наведених нижче правил.

2.3. Компанія "НАВІТЕЛ " не надає Вам жодних прав крім тих, що прямо заявлені в цьому Ліцензійному договорі.

 

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

3.1. Програмний Продукт може продаватися як компонент ЕОМ або в комплекті з ЕОМ і попередньо встановлений на ньому. У разі, якщо Користувач отримує Програмний Продукт як компонент ЕОМ або в комплекті з ЕОМ, то Програмний Продукт ліцензується як єдиний комплексний продукт з ЕОМ і може використовуватися тільки з ЕОМ, комплектом якої він є , або в комплекті з якою він поставляється.

Користувач може назавжди передати іншій особі всі права, надані йому цим Договором, але тільки у випадку одночасної безповоротного продажу або передачі ЕОМ за умови, що у Користувача не залишиться ніяких компонентів і копій Програмного Продукту і якщо одержувач Програмного Продукту зобов'язується виконувати умови цього Договору.

3.2. Програмний продукт може продаватися як не встановлений на ЕОМ і не в комплекті з ЕОМ продукт. Якщо Користувач отримує Програмний Продукт окремо від ЕОМ, то Користувач має право передати іншій особі права, надані йому цим Договором, компоненти та копії Програмного Продукту за умови, що у Користувача не залишиться ніяких компонентів і копій Програмного Продукту, і якщо одержувач Програмного Продукту зобов'язується виконувати умови цього Договору.

3.3. Обсяг Ліцензії. Цей договір дає Користувачеві право на відтворення Програмного Продукту у вигляді об'єктного коду шляхом запису в оперативну пам'ять ЕОМ з метою безпосереднього виконання інструкцій Програмного Продукту центральним процесором ЕОМ. Користувач не має права використовувати або зберігати Програмний Продукт більш ніж на одній ЕОМ ( у встановленому або невстановленому вигляді).

3.4. Використовувати Цифровий Продукт, включений в Програмний Продукт, дозволяється тільки за допомогою Навігаційної системи, що входить в комплект Програмного Продукту, і ніяким іншим способом. Цифровий Продукт, придбаний як самостійна одиниця, може використовуватися в рамках тільки одного Програмного Продукту (тобто «прив'язаний» до єдиного Ліцензійною ключу на Програмний Продукт).

Під Ліцензійним ключем в цьому Договорі розуміється унікальний код, який підтверджує право Користувача на використання Програмного Продукту і/або цифрового продукту, або на отримання оновлень цифрового продукту в обсязі і на умовах, що визначаються договором купівлі-продажу Ліцензійного ключа і цим Договором. Ліцензійний ключ використовується для ідентифікації наданого Користувачеві права в автоматизованих системах компанії «НАВІТЕЛ» і при зверненні в службу технічної підтримки.

3.5. Користувач має право звернутися до служби технічної підтримки компанії "НАВІТЕЛ" для відновлення втраченого або пошкодженого примірника Програмного Продукту. При цьому Користувач зобов'язаний представити підтвердження правомірного використання копії Програмного Продукту.

3.6. Поставка на двох типах носіїв. У разі якщо Програмний Продукт поставляється на двох або декількох видах носіїв, Користувач має право використовувати тільки один, найбільш зручний для нього комплект.

Всі носії, що входять до складу одного примірника Програмного Продукту, вважаються містять один і той же примірник Програмного Продукту і можуть використовуватися Користувачем тільки на одній ЕОМ.

3.7. Користувач має право зробити тільки 1 (одну ) копію Програмного Продукту, яка буде використана виключно в резервних цілях.

3.8. Користувач зобов'язується не здійснювати самостійно і не дозволяти іншим фізичним або юридичним особам здійснювати таку діяльність:

- використовувати Програмний Продукт для прямого отримання прибутку;

- надавати Програмний Продукт в прокат, оренду або у тимчасове користування;

- використовувати Програмний Продукт для надання мережних послуг, у тому числі шляхом трансляції на Інтернет-сайтах , як на комерційній, так і на не комерційній основі;

- створювати умови для використання Програмного Продукту людьми, які не мають особистих прав на використання даного програмного забезпечення (у тому числі працюють в одній мережі або на багато користувачів з Вами), переуступати Ліцензію на Програмний Продукт.

- випускати у світ (опубліковувати) будь-які фрагменти і складові частини Програмного Продукту, в тому числі надаючи іншим особам можливість його копіювання;

- намагатися обійти технічні обмеження в програмному продукті;

- здійснювати прямий доступ до даних Програмного Продукту, досліджувати структуру і формат зберігання Програмного Продукту, перетворювати формат зберігання Програмного Продукту, модифікувати дані, що входять до складу Програмного Продукту, модифікувати (переробляти) і адаптувати Програмний Продукт, дизасемблювати , декомпілювати ( перетворювати об'єктний код у вихідний текст) програми, бази даних та інші компоненти Програмного Продукту;

- вносити зміни в об'єктний код програм або баз даних за винятком тих, які вносяться засобами, включеними в комплект Програмного Продукту і описаними в супровідних матеріалах;

- передавати права на використання Програмного Продукту третім особам, за винятком випадків, описаних у пунктах 3.1 та 3.2 цього Ліцензійного договору, при цьому з дотриманням вимог вищезазначених пунктів;

- вчиняти щодо Програмного Продукту будь-які дії, що порушують закони та інші правові акти, що діють на території Російської Федерації, а також норми міжнародного права, прийняті в галузі правової охорони програм для ЕОМ і баз даних.

- використовувати Цифровий Продукт з іншими програмами, крім Навігаційної системи.

3.9. У випадку здійснення Користувачем будь-якого із зазначених у п. 3.8. дій компанія "НАВІТЕЛ" залишає за собою право в односторонньому порядку в будь-який час припинити дію цього Ліцензійного договору, без будь-якого повідомлення і попередження.

3.10. Користувач приймає на себе повну відповідальність і всі ризики, пов'язані з використанням Програмного Продукту.

3.11. Активація Ліцензійного ключа Програмного Продукту є механізмом підтвердження законного використання Користувачем Програмного Продукту.

3.12. Деактивація Ліцензійного ключа на копію Програмного Продукту здійснюється не більше 1 -го разу (незалежно від причин). Деактивація Ліцензійного ключа Цифрового Продукту, придбаного як самостійна одиниця, неможлива. Повторна активація Ліцензійного ключа можлива тільки на пристрій аналогічної моделі і з аналогічною офіційною операційною системою. Детальну інформацію про порядок деактивації/повторної активації Ліцензійного ключа Ви можете знайти на офіційному сайті компанії «НАВІТЕЛ» за адресою: https://navitel.cz.

3.13. Звертаємо Вашу увагу, що компанія "НАВІТЕЛ" забезпечує технічну підтримку тільки офіційних версій Програмного Продукту і його оновлення, випущені компанією "НАВІТЕЛ", протягом 1 (одного) року з моменту придбання.

Використання версій Навігаційній системи, Цифрового Продукту та їх оновлення, розроблених / модифікованих різними спільнотами та / або окремими особами, можуть привести в непридатність Програмний Продукт в цілому або його складові частини, а також привести до поломки обладнання, і необхідності його ремонту. Користувач на свій ризик і під свою відповідальність здійснює використання таких розробок.

 

4. ОНОВЛЕННЯ

4.1. Для використання програмного забезпечення, яке компанія "НАВІТЕЛ " відносить до категорії оновлень, необхідно мати ліцензію на Програмний Продукт, позначений компанією "НАВІТЕЛ" підпадає під пропозицію про оновлення. Оновлення замінює собою повністю або частково, або доповнює Програмний Gродукт, що є підставою Вашого права на отримання Оновлення. Встановлюючи Оновлення на ЕОМ, Ви маєте право використовувати Оновлення тільки відповідно до умов цього Договору, або у відповідності з умовами ліцензійного договору, супроводжуючого Оновлення.

4.2. Після установки Оновлення Ви більше не можете використовувати вихідну версію Програмного Продукту, з якого було здійснено оновлення, за винятком випадків, коли вона є частиною оновленого програмного забезпечення.

4.3. Компанія "НАВІТЕЛ", а також постачальники і партнери, не приймає на себе жодних зобов'язань, неявних або інших, зі створення і розповсюдження оновлень програмних продуктів і будь-яких його частин, включаючи Цифровий продукт.

4.4 . Компанія "НАВІТЕЛ" залишає за собою право оголошувати як безкоштовні, так і платні Оновлення Програмного Продукту, його складових частин.

 

5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖУ»

5.1. Якщо Програмний Продукт має напис «не для перепродажу" ("Not for resale" або "NFR"), то незалежно від інших умов цього Договору, справжня ліцензія допускає використання такого Програмного Продукту тільки в цілях демонстрації, перевірки або оцінки Програмного Продукту, при цьому продаж або будь-яка інша оплатна передача Програмного Продукту забороняється.

 

6. ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

6.1. Активувавши Програмний Продукт, Користувач дозволяє компанії «НАВІТЕЛ» збирати і використовувати будь-яку технічну інформацію, отриману в процесі надання Користувачеві технічної підтримки Програмного Продукту. Компанія «НАВІТЕЛ» може використовувати інформацію з метою поліпшення якості своїх продуктів, в маркетингових та інших рекламних цілях. Компанія «НАВІТЕЛ» зобов'язується не розкривати персональні дані Користувача.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Без шкоди будь-яких своїх прав компанія "НАВІТЕЛ" може припинити дію цього Договору при недотриманні його умов та обмежень.

7.2. При припиненні дії Договору Ви зобов'язані знищити наявні у Вас всі копії Програмного Продукту (включаючи будь-які компоненти програмного забезпечення на будь-яких носіях, оновлення, даний Договір і супровідні матеріали).

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Використання, поширення та відтворення (копіювання) Програмного Продукту і будь-яких його частин з порушенням умов цього Договору, а також будь-яке порушення виняткових прав правовласника переслідується за Законом.

8.1.1. Застосовним правом до цього Договору визнається право України.

8.2. У разі порушення цього Договору Користувач втрачає право на використання Програмного Продукту, а також обмежену гарантію, зазначену в Розділі 9 цього Договору.

 

9. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

9.1. Компанія "НАВІТЕЛ" гарантує працездатність програм, що входять в комплект Програмного Продукту, за умов, обумовлених у документації, що поставляється спільно з Програмним Продуктом.

9.2. В іншому Програмний Продукт поставляється "таким, яким він є ". Компанія "НАВІТЕЛ" не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний Продукт не відповідає очікуванням і уявленням Користувача, не відповідає аналогам і/або стандартам, не описані в специфікаціях та супровідної документації, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки застосування Програмного продукту, в тому числі що виникли через можливі помилки або друкарських помилок в комплекті Програмного Продукту.

9.2.1. Звертаємо Вашу увагу, що термін дії Цифрового продукту в складі Програмного Продукту може бути обмежений. Інформація про Цифровий (их) продук (ах), що входить до складу Програмного Продукту, а також термін дії такого (їх) Цифрового (их) Продукту (ів ) надається Вам негайно після активації Програмного Продукту.

9.2.2. Компанія "НАВІТЕЛ" гарантує роботу Програмного продукту згідно з описом, викладених в Керівництві користувача і в цій Угоді.

9.2.3. Компанія "НАВІТЕЛ" не гарантує працездатність Програмного продукту при порушенні умов, описаних у Посібнику Користувача, а також у разі порушення Користувачем умов цієї Ліцензійної угоди.

9.3. Компанія "НАВІТЕЛ" не гарантує спільну роботу Програмного Продукту з програмним забезпеченням та обладнанням третіх осіб і організацій, а так само індивідуальним пристроєм Користувача, у разі купівлі Користувачем комплексного продукту з ЕОМ, особливо з обладнанням, випущеними пізніше, ніж дана версія Програмного Продукту. Користувач погоджується з умовами цієї Угоди та визнає, що в разі несумісності налаштувань обладнання/пристроїв, з налаштуваннями версії Програмного продукту, Користувач не має права пред'являти претензії на Адресу Компанії «НАВІТЕЛ».

 

10. ПОВЕРНЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

10.1. Приймаючи умови цього Ліцензійного Договору і активуючи Ліцензійний ключ Програмного Продукту, Ви погоджуєтесь також з «Умовами повернення грошових коштів за придбаний Програмний Продукт». Більш детальну інформацію про можливість, порядок, строки і інших умовах повернення грошових коштів за придбаний Вами Програмний Продукт Ви можете знайти на сайті компанії «НАВІТЕЛ» за адресою https://navitel.cz.

 

АВТОРСЬКІ ПРАВА:

— «Навигационная картографическая программа» («Навител Навигатор»), Навигационная система «Навител Навигатор 3.2.5» (Navigationsystem «Navitel Navigator 3.2.5»), «Навигационная система «Навител Навигатор 5.0» (Navigationsystem «Navitel Navigator 5.0»), а также все последующие версии Навигационной системы — © АО «ЦНТ», 2007–2018, версии с «Навигационная система «Навител Навигатор 3.2» (Navigationsystem «Navitel Navigator 3.2») по «Навигационная система «Навител Навигатор 9.9» (Navigationsystem «Navitel Navigator 9.9») включительно

— © NAVITEL s.r.o., 2018

— © CENTRE OF NAVIGATION TECHNOLOGY

— ПогодаGismeteo. Данные о погоде предоставлены Gismeteo.ru. © НПЦ МэпМейкер, 1998–2012

— Zlib © Jean-loupGailly and Mark Adler. 1995–2005

— FreeType 2 © David Turner, Robert Wilhelm and Werner Lemberg, 1996–2002, 2006

— Libogg © Xiph.org Foundation, 2002

— Libspeex © Jean-Marc Valin/Xiph.org Foundation, 2002–2007

— Libpng © Glenn Randers-Pehrson, 1998–2004

— Ogles © The Android Open Source Project, 2005–2011

— Arian ANU © Ruben Hakobyan (Tarumyan), 1998–2011

— DirectXTex © MicrosoftCorporation, 2006–2013

— © Картографическая основа Роскартография

— © ФГУП «Уралаэрогеодезия»

— © ФГУП «ПО Инжгеодезия»

— © Росреестр

— © ФГУП «Северо-Кавказское АГП»

— © ООО «Отрок»

— © ФГУП «Южное АГП»

— © ФГУП «Красноярское АГП»

— © ООО «Гискарт»

— © ФГУП «Госцентр «Природа»

— © МУ «Городской информационный центр»

— © ФГУП «Верхневолжское АГП»

— © ФГУП «Балт АГП»

— © ООО «Карты Сибири»

— © КГЦ ФГУП «Уралаэрогеодезия»

— © ФГУП «Новгород АГП»

— © СГГА

— © МП города Омска «Омскархитектура»

— © ФГУП «Средневолжское АГП»

— © ООО «ГИС-Проект»

— © ФГУП «ЗапсибАГП»

— © ФГУП «ЦТМП Центрмаркшейдерия»

— © AND International Publishers NV

— © DATUM LLC

— © GEODATA

— © GDi GISDATA, www.gisdata.com

— © РУП «БелНИЦзем»

— © Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

— © ГУП «Национальное кадастровое агентство»

— © DataMapEuropeLtd.

— Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right

— Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right

— Contains National Statistics data © Crown copyright and database right

— © Business listings data © Infobel

— © MemNav Ltd., MemNav.com

— © КартографическаяосноваGuidejet ® MAPS

— © Basarsoft

— © GEODATA S.A.

— © REGIO

— © Latvian Geospatial Information Agency

— © Information hotline 1188

— © GEOVISION NC

— © Rock Maps Maps

— © PLANstudio s.r.o.

— © MAPA Slovakia Digital

— © Geodetic institute of Slovenia

— © Картографическая основа ГНПП «Картография» (© Картографічна основа ДНВП «Картогафія»)

— © carNAViCorporation, AllRightsReserved

— © Mapear - MapasEectronicosdelaRepublicaArgentina

— © Tiehallinto/Digiroad

— © JoseAlbertoNajeroCruz, poweredByBiciMapas®

— © Multispectral

— © TruEarth (R) imagery Copyright TerraMetrics, Inc.

— © (MAPMYINDIA) CE Info Systems (P) Ltd

— © Map of Colombia By Gisco, Todos los derechos reservados, 2018

— © 2018 DDG Technology JSC

— © Emapa sp. z o.o

— © Innovation Technology of Tajikistan L.L.C.

— © Carlos Calle (C) GuiaCalles

— © Powered by BiciMapas